Vlada Srednjobosanskog kantona (SBK) odgodila je izjašnjavanje o izvješću o prošlogodišnjem radu Agencije za privatizaciju SBK-a, a kao jedan od razloga navedeno je to što je direktor Agencije Željko Radoš, kako je rečeno, bez dokaza okarakterizirao sudove korumpiranima, a pojedina kantonalna ministarstva optužio za nezakonite radnje.

Ne možete očekivati od Vlade da podrži izvješće u kojem navodite kako su sudovi korumpirani i dva ministarstva optužujete za nezakonite radnje, a nemate za to dokaze,kazao je premijer SBŽ-a Tahir Lendo direktoru Agencije za privatizaciju Željku Radošu.

Obraćajući se ministrima, Radoš je rekao da je u izvješću morao spomenuti stav da smatra sudove korumpiranima, obzirom na to da se u javnosti za sve negativno u privatizaciji optužuje Agencija za privatizaciju SBK-a.

Istina je da možda nemam dokumente koji to dokazuju, ali o tome jasno govori sama brzina vođenja sudskih postupaka u ovim predmetima i neuvažavanje argumenata Agencije za privatizaciju, kazao je Radoš.

Rad Agencije za privatizaciju SBK-a kritizirao je ministar za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo Salkan Merdžanić koji je kazao da je izvješće napisano “pretenciozno i bezobrazno i da ne odražava realno stanje”.

Iz njega proizlazi da svi, osim Agencije, loše rade, iako je na sve strane vidljivo da je ova agencija promašaj u procesu privatizacije. Zašto Agencija nije kontrolirala ugovore koje su potpisivali u procesu privatizacije, kazao je Merdžanić, navodeći kao primjer nekoliko slučajeva loše privatizacije, među kojima je i privatizacija kompanije “Sport Form” u Fojnici, od koje su, kako je rekao, ostali samo zidovi.

Govoreći o ovoj fojničkoj kompaniji, Radoš je rekao da je Agencija podnijela tužbu protiv kupca zbog kašnjenja u ispunjavanju ugovornih obveza.

Međutim, nastavljena je negativna sudska praksa jer je Općinski sud u Kiseljaku donio zaključak o prodaji nekretnina ove kompanije, koje su u konačnici prodane za 110.000 KM, iako je njihova vrijednost procijenjena na 2.525.820 KM, kazao je Radoš.

Istaknuo je kako je na taj način ovo poduzeće ostalo bez imovine, a radnici su završili na ulici.

Ministre je na sjednici zanimalo i zašto se govori o privatizaciji komunalnog sektora. Radoš je odgovorio da je jasno da taj sektor ne može biti predmet privatizacije.

 

 

Odgovori