Ovim putem se pozivaju svi zainteresirani za poziv sudca da svoja interesovanje iskažu podnošenjem pismene prijave najkasnije do 15.08.2013 na mail:

takmicenje_sekretarijat@hotmail.com ili lično u prostorije NS ŽSB koji se nalazi na adresi Hadži Ali-Bega Hasapašića bb, Travnik.

U prijavi treba da se navede adresa i kontakt telefon kandidata. Polaganje ispita će se organizirati u sklopu redovnih aktivnosti testiranja sudac koje organizira NS ŽSB, a nakon uvida u brojno stanje zainteresovani kandidata.

Za dodatne informacije možete kontaktirati ured NS ŽSB putem mail: takmicenje_sekretarijat@hotmail.com ili telefona 030 511 778.

Odgovori