Za utorak, 04.08.2015. godine, zakazana je 24. redovna sjednica Općinskog vijeća Jajce. Sjednica će biti održana u Velikoj Sali Općine Jajce s početkom u 13:00 sati. Za sjednicu je predložen sljedeći DNEVNI RED:

1.Potvrđeni mandant vijećnika Edina Mukića – davanje zakletve;
2.Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog projekta „Trgovački centar – Željeznička stanica“ Jajce za period od 2014 – 2024. godine;
3.Prijedlog Odluke o provođenju Urbanističkog projekta „Trgovački centar – Željeznička stanica“ Jajce za period od 2014 – 2024. godine;
4.Prijedlog Zaključka o prihvatanju prednacrta Urbanističkog projekta sportsko-rekreacionog centra Mračaj Jajce;
5.Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i zamjenskih članova Općinske izborne komisije Jajce;
6.Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Općinske izborne komisije Jajce;
7.Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina i tržišne vrijednosti naslijeđene ili na dar primljene imovine;
8.Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Komisije za izbor u regulirana tijela Općine Jajce;
9.Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Komisije za izbor u regulirana tijela Općine Jajce;
10.Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Komisije za Statut i propise;
11.Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Komisije za Statut i propise;
12.Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Skupštine JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Jajce;
13.Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Skupštine JKP „Čistoća i zelenilo“ d.o.o. Jajce.

Odgovori