Za srijedu, 10. srpnja 2013. godine u 9 sati zakazana je 48. sjednica Vlade Županije Središnja Bosna.

 

D N E V N I R E D

1. Zapisnik sa 47. redovite i 27. i 28. izvanredne sjednice Županije Središnja Bosna Bosna – tajnik Vlade

2. Prijedlog odluke o unutarnjoj preraspodjeli izdataka u Proračunu Županije Središnja Bosna za 2013. godinu – Ministarstvo financija

3. Prijedlog odluke o određivanju osnovice za plaću za lipanj 2013. godine – Ministarstvo financija

4. Prijedlog odluka za nastavak uvođenja ISO standarda u rad županijskih tijela uprave – Ministarstvo gospodarstva

5. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava za šport za 2013. godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa

6. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava za kulturu za 2013. godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa

7. Prijedlog odluke o usvajanju kriterija i mjerila za sufinanciranju glazbenih škola – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa

8. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za projekte sanacije i obnove kuća – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Srpskom kulturno-prosvjetnom i humanitarnom crkvenom društvu Travnik – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

10. Prijedlog odluke o visini naknada za rad članova Disciplinskog povjerenstva imenovanoga od strane Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine – Ministarstvo unutarnjih poslova

11. Prijedlog odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava za potrebe županijske uprave za branitelje – županijska uprava za branitelje

a) za zdravstvenu zaštitu branitelja i članova njihovih obitelji

b) za liječenje branitelja i članova njihovih obitelji

c) za pomoć u slučaju smrti branitelja i članova njihovih obitelji

d) za uređenje grobalja i mezarja

e) za izgradnju i uređenje spomen obilježja

f) za udruge branitelja

12. Zahtjev za prolongiranje roka vraćanja pozajmice – Agencija za privatizaciju

13. Informacija o realizaciji Zaključka Vlade Županije o korekciji plaća direktora i zamjenika Agencije za privatizaciju – Agencija za privatizaciju

14. Suglasnost za pokretanje postupka za izradu strategije obrazovanja za razdoblje 2014. /2021. godina – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa

15. Suglasnost za pokretanje postupka za izradu inoviranih Nastavnih planova i programa – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa

16. Suglasnost za nabavu udžbenika za socijalno ugrožene učenike – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa

17. Suglasnost za potpisivanje ugovora o djelu sa članovima ispitnih povjerenstava za polaganje vozačkih ispita – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa

18. Suglasnost za pokretanje postupka javne nabavke za provođenje obvezne preventivne sustavne deratizacije na području županije u 2013. godini – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

19.Suglasnost za školovanje kadeta i prijem pripravnika u MUP-u – Ministarstvo unutarnjih poslova

20. Analiza o zdravstvenim efektima nabave cjepiva protiv gripe (po Zaključku Vlade) – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

21. Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Županije za srpanj 2013. godine – tajnik Vlade Županije

Odgovori