Predsjedatelj Općinskog vijeća Travnik zakazao je 24. redovitu sjednicu Općinskoga vijeća, koja će se održati 18.02.2015. godine (srijeda), u 10,00 sati, u Velikoj dvorani Općine Travnik.

 

Za sjednicu je utvrđen sljedeći dnevni red:

1. Zaključak o verifikaciji mandata vijećnika u Općinskom vijeću Travnik
2. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Travnik za 2015. godinu
3. Prijedlog Programa rada načelnika Općine, službi za upravu i UO Općine Travnik za 2015. godinu
4. Odluka o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje članova Općinskog izbornog povjerenstva Travnik
5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda komunalne naknade za 2015. godinu
6. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o općinskim komunalnim pristojbama
7. Izvješće o realiziranju obnove stambenih jedinica izbjeglih i raseljenih osoba u 2014. godini
8. Izvješće o realizaciji projekata infrastrukture u 2014. godini
9. Izvješće o primjeni pozitivnih propisa i stalnoj kontroli osiguranog adekvatnog smještaja za raseljene osobe i osobe sa socijalnim statusom za 2014. godinu
10. Izvješće o radu Skupštine JP „Stan“ d.o.o. Travnik za 2013. godinu
11. Izvješće o radu Skupštine JKP „Trebišnjica“ d.o.o. Travnik za 2013. godinu

Odgovori