Sjednica će se održati u četvrtak 19.02.2015. godine u sali Općine Novi Travnik sa početkom u 10:00 sati.

 

Za sjednicu se predlaže slijedeći dnevni red:

  • Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Novi Travnik za 2015 godinu;
  • Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o usvajanju liste projekata, planiranih za realizaciju po Programu IFAD-a;
  • Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Urbanističkog projekta za lokaciju stambeno-poslovne zgrade u okviru Urbanističkog plana Novog Travnika 2026. – izmjene i dopune;
  • Prijedlog Zaključka kojim se utvrđuje Nacrt Prostornog plana Općine Novi Travnik za period 2006. – 2026. godine – izmjene i dopune;
  • Prijedlog Rješenja o preuzimanju neizgrađenog građevinskog zemljišta od ranijeg vlasnika i posjednika Osnovne škole „Novi Travnik“ na Općinu Novi Travnik;
  • Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o načinu dodjele u zakup zemljišta u državnom vlasništvu i visini zakupnine;
  • Prijedlog Odluke o kupoprodaji garaža;
  • Prijedlog Odluke o prodaji poslovnog prostora u vlasništvu i posjedu Općine Novi Travnik;
  • Prijedlog Odluke o utvrđivanju datuma održavanja izbora za članove Savjeta MZ Bare i Pećuj.

Odgovori