Proces izrade strateških dokumenata je u završnoj fazi.

Na četvrtom sastanaku Partnerske grupe biće predstavljena prva verzija cjelokupnog dokumenta Strategije razvoja Općine Jajce 2014-2024. godina. Pozivamo članove Partnerske grupe za razvoj da prisustvuju četvrtom sastanku koji će se održati u srijedu 11.12.2013. godine u 11:00 sati u Velikoj sali Općine Jajce.

Odgovori