Sjednica Općinskog vijeća Fojnica će se održati dana 24.02.2015. godine (utorak), u velikoj sali Općine Fojnica, sa početkom u 9:00 sati.

Na osnovu člana 51. Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica za XVIII. sjednicu Općinskog vijeća predložen je slijedeći:

Dnevni red

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa XVII. sjednice Općinskog vijeća Fojnica;

2. Vijećnička pitanja;

3. Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Fojnica;

4. Prijedlog Odluke o komunalnim naknadama, visini naknade i način priključena na komunalnu infrastrukturu na području zaštićenog područja Spomenika prirode „Prokoško jezero“;

5. Prijedlog Odluke o upotrebi, čuvanju i vođenju evidencije o pečatima mjesnih zajednica sa područja Općine Fojnica;

6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju statusa nepokretnosti javnog dobra – ne kategorisani put;

7. Prijedlog Rješenja za dodjelu građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom;

8. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Upravnog odbora Javne ustanove predškolsko odgajanje i obrazovanje djece Fojnica;

9. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Upravnog odbora javne ustanove Dom zdravlja Fojnica;

10. Zahtjev za izdavanje suglasnosti za koncesiju prostora na lokalitetu Dusina – Pogorelica, za istraživanje i eksploataciju mermerisanog krečnjak;

11. Suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje – lječilište „Reumal“ Fojnica;

12. Izvještaj o radu i financijski izvještaj Općinske izborne komisije Fojnica za 2014. godinu;

13. Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Fojnica za 2014. godinu;

14. Program rada Općinskog vijeća Fojnica za 2015. godinu;

15. Plan i program rada Javne ustanove za predškolsko odgajanje i obrazovanje djece Fojnica za školsku 2014/2015 godinu;

16. Informacija i prijedlog za donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o javnim priznanjima Općine Fojnica.

Dr. Bogomir Barbić

Predsjednik Općinskog vijeća Fojnica

Odgovori