Sazvana 7. vanredna sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona za utorak, 22. 12. 2015. godine u 8 sati

Dnevni red

1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branitelja – direktor Uprave za branitelje

2. Prijedlog programa javnih investicija Srednjobosanskog kantona za razdoblje 2016 .– 2018. godine – Ministarstvo financija

3. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke za pokretanje procedure za realizaciju projekata sa pozicije ”Transfer-poticaji vodoprivredi”, za 2015. godinu – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Kvalitetna odjeća za vaše najmlađe

Samo najbolje za vaše najmilije

4. Prijedlog odluke o izdvajanju i prijenosu sredstava za pozicije ”Transfer-poticaji vodoprivredi”, za 2015. godinu – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

5. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju projekta utopljavanja zgrada iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša Srednjobosanskog kantona za 2015. godinu – Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

6. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju projekta Vlade i UNDP-ia: ”Institucionalizacija upravljanja energijom i Akcioni plan za energetsku efikasnost u BiH” – Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

7. Prijedlog odluke o dodjeli ugovora za izgradnju kanalizacijske mreže u MZ Lug, općina Bugojno – Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

Kvalitetna odjeća za vaše najmlađe

Samo najbolje za vaše najmilije

8. Prijedlog odluke o dodjeli ugovora za adaptaciju sportske dvorane SŠ ”Uskoplje” – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

9. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za sufinanciranje prijevoza učenika – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

10. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava za poticaje privredi u 2015. godini – Ministarstvo privrede

11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za poticaje privredi (LOT-4) – Ministarstvo privrede

12. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede (novelacija elaborata zaštite, vodozahvata – Plivska jezera) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

13. Prijedlog odluke o kriterijima za imenovanje predsjednika i članova Skupštine ŠGD ”Šume Središnje Bosne/Srednjobosanske šume”, d. o. o., Donji Vakuf – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

14. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge štampanja i uvezivanja štampanog materijala – Služba za zajedničke poslove

15. Prijedlog odluka po provedenim tenderima za nabavu vozila i opreme – Uprava za civilnu zaštitu

a) Prijedlog odluke o poništenju postupka za nabavu terenskog vozila

b) Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu terenskog vozila

c) Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu vatrogasne opreme

d) Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu opreme za potrebe Službe za zaštitu i spašavanje s visina

e) Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu opreme za Kantonalni operativni centar

16. Prijedlog odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava za zdravstvenu zaštitu branitelja i članova njihovih obitelji – Uprava za branitelje

17. Prijedlog načina rješavanja međusobnih potraživanja između Vlade Kantona i Hercegovačke banke, d.d. – u likvidaciji – Ministarstvo financija

18. Razmatranje aplikacije ”Drino i drugi” u predmetu protiv Bosne i Hercegovine pred Europskim sudom za ljudska prava – Kantonalno javno pravobranilaštvo

19. Informacija u predmetu ”Spahić i drugi” u predmetu protiv Bosne i Hercegovine pred Europskim sudom za ljudska prava – Kantonalno javno pravobranilaštvo

20. Suglasnost za povrat uplaćenih sredstava za jedinstveni račun kantonalne Riznice – Ministarstvo financija

21. Informacija o uvođenju video nadzora po policijskim stanicama (po Zaključku Vlade) – Ministarstvo unutrašnjih poslova

22. Suglasnost na listu volontera u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta

23. Suglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za niže potrošačke jedinice – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

24. Informacija o održanom sastanku s predstavnicima poljoprivrednih proizvođača – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

 

Odgovori