Na sjednici Općinskog vijeća Bugojno u petak uspostavljena je nova parlamentarna većina sastavljena od ukupno 15 vijećnika – osam vijećnika Liste za Bugojno (sedam stalnih i jednog vijećnika Bosanske stranke, koji je na sjednici javno obznanio svoj prelazak u Listu za Bugojno) i sedam vijećnika SDP-a.

 

Opoziciju u Vijeću sada čini SDA s pet vijećnika, Savez za bolju budućnost s tri vijećnika i HDZBiH, koji s bivšom predsjedavajućom Gretom Kuna, broji dva vijećnika.

Na prijedlog nove parlamentarne većine smijenjeni su članovi komisija koje su djelovale u okviru Općinskog vijeća.

Izvršene su, također, određene kadrovske promjene i imenovani vršioci dužnosti direktora, upravni i nadzorni odbori u pojedinim javnim ustanovama i preduzećima, čiji je osnivač Općina Bugojno. (FENA)

Odgovori