Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada ŽSB je usvojila Nacrt protokola o međusobnoj suradnji na prevenciji i zaštiti žrtava nasilja u porodici i Nacrt Programa mjera za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u obitelji u ŽSB.

Ministarstvo gospodarstva je predložilo, a Vlada ŽSB donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava za poticaje u gospodarstvo utvrđenih Proračunom ŽSB za 2016. godinu, sredstva za realizaciju ove odluke su planirana u iznosu od 735.000,00 KM.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada ŽSB donijela slijedeće odluke:
– Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima sa pozicije „Transfer Ekonomsko Socijalnom Vijeću za područje ŽSB“ utvrđenih Proračunom ŽSB za 2016. godinu, sredstva za realizaciju ove odluke su planirana u iznosu od 15.000,00 KM,
– Odluka o usvajanju Programa korištenja sredstava, s kriterijima raspodjele sredstava, s pozicije Transfer za sufinanciranje istraživačkih radova u domeni mineralnih sirovina Proračuna ŽSB u 2016. godini,
– Odluka o izdvajanju sredstava sa pozicije „Transfer Regionalnoj Ekonomskoj Zajednici, iz Proračuna ŽSB za sufinanciranje Regionalne Ekonomske Zajednice, u iznosu od 70.000,00 KM, sredstva su namijenjana isključivo za realizaciju projekata u općinama ŽSB.

Vlada ŽSB je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i sporta donijela slijedeće odluke:
– Odluka o Programu utroška sredstava sa kriterijima raspodjele za sport za 2016. godinu, sredstva planirana u Proračunu ŽSB za 2016. godinu iznose 400.000,00 KM,
– Odluka o Programu utroška sredstava sa kriterijima raspodjele za kulturu za 2016. godinu, sredstva planirana u Proračunu ŽSB za 2016. godinu iznose 400.000,00 KM,
– Odluku o usvajanju programa utroška sredstava za školska natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola te strukovnih udruga na županijskoj i višim razinama natjecanja u 2016.godini, sredstva su planirana u Proračunu ŽSB za 2016. godinu u iznosu od 20.000,00 KM, odlukom se utvrđuje Program raspodjele sredstava za stručno usavršavanje uposlenika u osnovnim i srednjim školama,
– Odluka o usvajanju programa utroška sredstava za školska natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola te strukovnih udruženja na županijskoj i višim razinama natjecanja u 2016.godini, sredstva su planirana u Proračunu ŽSB za 2016. godinu u iznosu od 30.000,00 KM,
– Odluka o davanju suglasnosti školama za raspisivanje Natječaja za upražnjena radna mjesta za nastavno i nenastavno osoblje kako slijedi: SMŠ „Zijah Dizdarević“ Fojnica (nastavnik medicinske struke) i Prva osnovna škola Donji Vakuf (radnik na održavanju čistoće),
– Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za sufinanciranje osnovnih glazbenih/muzičkih škola u 2016. godini, odlukom se utvrđuje raspodjela sredstava planiranih u Proračunu ŽSB za 2016. godinu u iznosu od 133.332,80 KM za I i II mjesec tekuće godine,
– Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za sufinanciranje Visokog školstva i institucija visokog obrazovanja, odlukom se utvrđuje akontativna raspodjela sredstava planiranih u Proračuna ŽSB za 2016. godinu za sufinanciranje visokog školstva i stipendiranje studenata u iznosu od 508.944,00 KM

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva:
– Odluka o usvajanju Programa i kriterija utroška sredstava iz Proračuna ŽSB za 2016. godinu, za poticaje poljoprivredi (primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji) u 2016. godini,
– Odluka o usvajanju Programa i kriterija utroška sredstava iz Proračuna ŽSB za 2016. godinu, za poticaje u poljoprivredi-pomoć poljoprivrednim proizvođačima u 2016. godini,
– Odluka o usvajanju Programa i kriterija utroška sredstava iz Proračuna ŽSB za 2016. godinu, za provođenje mjera zaštite, korištenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta,
– Odluka o usvajanju Programa i kriterija utroška sredstava iz Proračuna ŽSB za 2016. godinu, za poticaje u poljoprivredi-interventna sredstva,
– Odluka o usvajanju Programa i kriterija utroška sredstava iz Proračuna ŽSB za 2016. godinu, za poticaje poljoprivredi-zakonske obaveze.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada ŽAS donijela Odluku o davanju suglasnosti za pokretanje procedure za realizaciju projekata namijenjenih za zaštitu okoliša za 2015.g. iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša ŽSB, prema Planu javnih nabave za projekte u ukupnom iznosu od 1.237.737,00 KM.

Donesene su i slijedeće odluke na prijedlog istog ministarstva:
– Odluka o izdvajanju sredstava za realizaciju projekta financiranja izgradnje i jačanje
infrastrukture (vodovodne i kanalizacijske mreže i sl.) kao poticanje održivom gospodarskom razvoju, a u svrhu zaštite okoliša, za izradu elaborata vodozaštitne zone izvorišta Zlatino vrelo, MZ Gusti Grab, općina Busovača, iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša za 2015. godinu, odobrava se isplata novčanih sredstva u iznosu od 2.300,00 KM, općini Busovača,
– Odluka o izdvajanju sredstava za realizaciju projekta financiranja izgradnje i jačanje
infrastrukture (vodovodne i kanalizacijske mreže i sl.) kao poticanje održivom gospodarskom razvoju, a u svrhu zaštite okoliša, za izradu glavnog izvedbenog projekta za vodovod Bakije, MZ Putiš, općina Busovača, iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša za 2015. godinu, odobrava se isplata novčanih sredstva u iznosu od 5.000,00 KM, općini Busovača.

Služba za zajedničke poslove je predložila, a Vlada ŽSB donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavu:
nabavka uredskog materijala, ugovor za nabavu kancelarijskog materijala dodjeljuje se najpovoljnijem ponuđaču „IBRA“ d.o.o. Travnik,
– Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavu:
nabavka materijala za tehničko održavanje zgrada, ugovor za nabava materijala za tehničko održavanje zgrada dodjeljuje se najpovoljnijem ponuđaču „TRGO TEN“ d.o.o. Travnik,
– Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavu:
nabava računarskog potrošnog materijala (toneri i tinte), ugovor za nabava računarskog potrošnog materijala (toneri i tinte) dodjeljuje se najpovoljnijem ponuđaču „R&S“ d.o.o. Sarajevo,
– Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavu:
nabavka materijala za održavanje higijene, ugovor za nabava materijala za održavanje higijene dodjeljuje se najpovoljnijem ponuđaču „R&S“ d.o.o. Sarajevo,
– Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za dostavu ponuda za javnu nabavu i ugradnju rezervnih dijelova za vozila i motocikle, servisiranje i održavanje vozila i motocikla, ugovor za predmetnu nabavu dodjeljuje se najpovoljnijem ponuđaču „DRR AUTO“ d.o.o. Kiseljak,
– Odluka o o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za dostavu ponuda za javnu nabavu: autolimarski i lakirerski radovi na vozilima, ugovor za predmetnu nabavu dodjeljuje se najpovoljnijem ponuđaču „DRR AUTO“ d.o.o. Kiseljak,
– Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za dostavu ponuda za javnu nabavu: usluge pranja vozila, ugovor za predmetnu nabavu dodjeljuje se najpovoljnijem ponuđaču „DRR AUTO“ d.o.o. Kiseljak.

Vlada ŽSB je dala i slijedeće suglasnosti:

– Saglasnost za prestrukturiranje sredstava Proračuna ŽSB za 2016. godinu, za nabavu stalnih sredstava, kako slijedi:
1. O.Š.“Braća Jezerčić“ Jajce; …….2.400,00 KM, Rekonstrukcija vodovodne mreže,
2. O.Š.“Hasan Kjafija-Pruščak“; …….4.400,00 KM, Zamjena oštećenog kotla
– Suglasnost za provođenje procedure javne nabave „Izgradnja sportske dvorane putem konkurentskog zahtjeva“ za:
1. O.Š.“13. rujan“ Jajce;Potr.jed. 1702009;Općinska donacija, procijenjena
vrijednost……..85.000,00 KM (s PDV-om)

Odgovori