Općina Vitez raspisala je natječaj za dodjelu 108 studentskih stipendija za školsku 2014./2015.godinu. Pravo prijave na općinski Natječaj za dodjelu stipendijea imaju kandidati koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

– da su državljani BiH,

– imaju mjesto prebivališta na području općine Vitez,
– nisu smješteni u studentskim domovima
– da su redoviti studenti prvog ili drugog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini ili izvan Bosne i Hercegovine,
– te da ne primaju stipendiju od drugog davatelja;

Pravo prijave na općinski natječaj za dodjelu stipendije nemaju sljedeći kandidati:
– studenti koji obnavljaju godinu,
– studenti koji primaju stipendiju po bilo kom drugom osnovu,
– studenti koji su smješteni u studentskim domovima
– studenti apsolventi,
– studenti stariji od 25 godina;

Bez bodovanja i neovisno jesu li smješteni u studentskim domovima, općinsku stipediju dobivaju:

a ) učenici generacije srednje škole za prvu godinu studija (za ostale godine idu u natječajnu proceduru),
b ) studenti romske populacije slabog imovinskog stanja, koji su srednje obrazovanje završili uspjehom vrlodobar i odličan i oni koji su upisali redovito, prvi put, više godine studija
c ) studenti bez oba roditelja,
d ) student invalid sa procentom invalidnosti 90% i 100%;

Svi studenti koji imaju pravo na stipendiju bez bodovanja mogu ostvariti pravo na općinsku stipendiju ukoliko istu nisu ostvarili na neki drugi način.

Vrijednost stipendije je 100,00 KM/mjesečno,što u iznosu za 10 mjeseci iznosi 1000,00 KM za školsku godinu po jednom studentu.

Prijave se predaju na protokol općine Vitez. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj: 718-224. Natječaj ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči općine, završno s 3. ožujka 2015. godine (utorak) do 15,00 sati, objavila je općina Vitez./HMS/

Odgovori