Dana 12.2.2015. izvršena je sanacija udarnih rupa, hladnim asfaltom, na sljedećim lokalitetima: Vonkov most na Lašvi u Starom Vitezu, Strukarove kuće, Most Divjak, lokacija u neposrednoj blizini mosta Divjak, raskrižje prometnica na Divjaku i M-5 i ispred zgrade Općine.

Ugradnju hladnog asfalta je izvelo poduzeće “Adžić Asfalt” d.o.o.

Zbog udarnih rupa najčešće stradaju poluosovine i vitalni dijelovi donjeg postroja kao i elementi upravljačkog mehanizma, što ekstremno ugrožava sigurnost u prometu i samu ispravnost vozila.

Naročitu opasnost predstavlja izbjegavanje udarnih rupa i prelazak vozača na suprotni prometni trak što može dovesti i do sudara, a kada pada kiša vozači ih ne vide jer su napunjene vodom te time predstavljaju izravnu opasnost za vozilo prethodno navedenu.

Ovom sanacijom je zasigurno povećana razina sigurnosti sudionika u prometu, a što predstavlja jedan od prioriteta.

Odgovori