U organizaciji Crvenog križa općine Vitez i uz pomoć Službe za Civilne zaštitu općine Vitez, 14.11.2013 godine održano je takmičenje učenika svih pet osnovnih škola sa teritorija općine Vitez.

Iz programa „Upozorenje opasnosti od mina“ za učenike sedmih razreda osnovnih škola održano je natjecanje pod nazivom „MISLI MINE“ i postignuti su slijedeći rezultati:

–      Prvo mjesto je zauzela ekipa OŠ „Dubravica“
–      Drugo mjesto zauzela ekipa OŠ „Vitez“ ( prošlogodišnji pobjednici )
–      Treće mjesto su podijelile ekipe OŠ „Dubravica“B i OŠ „Vitez“
–      peto mjesto je zauzela ekipa OŠ „Bila“.

 Sve ekipe su bile izuzetno dobro pripremljene i raspolažu sa zavidnim znanjem na ovu jako važnu temu o minama. Pobjednicima su uručene simbolične nagrade i organizovan je svečani ručak sa osvježenjem za sve učesnike.

Ovom prilikom je važno istači dobru saradnju na relaciji Crveni križ – nastavno osoblje – Služba za civilnu zaštitu.

Pobjednike sa nastavnikom Dejanom Pranjković očekuje 3.12.2013. godine Županijsko takmičenje u Fojnici, a domaćin je OŠ „Muhsin Rizvić“.

Odgovori