Općinsko vijeće Vitez održalo je jučer 25. radnu sjednicu, na kojoj je razmatran i usvojen Izvještaj o izvršenju budžeta i utrošku budžetske rezerve općine Vitez od 01.01.2015. do 31.03.2015. godine.

Usvojen je i Prijedlog operativnog budžetskog kalendara za izradu i donošenje budžeta za 2016. godinu i finansijskog plana (Okvirnog budžeta) za period od 2016. do 2018. godine.

Prisutni vijećnici izrazili su zadovoljstvo sa radom pojedinih javnih ustanova, ali su skrenuli pažnju na jako bitne probleme. Između ostalog, tu je problem grijanja u Gradskoj biblioteci, kao i problem selekcije otpada, odvoza smeća i sanacije vodovodne mreže. Većinskim glasanjem na sjednici su usvojeni izvještaji o radu javnih ustanova Doma zdravlja, Vitkom-a, te Gradske biblioteke ali i njihovi programi rada za 2015. godinu.

Vijeće je usvojilo i Prijedlog odluke o dodjeli javnih priznanja općine Vitez, firmama i pojedincima za njihov uspjeh u radu. Priznanja će se dodijeliti na svečanoj sjednici OV Vitez, 28.aprila.

Pored navedenih usvojene su i ostale tačke dnevnog reda, a to su Prijedlog zaključka o neprihvatanju  ponude za otkup neizgrađenog građevinskog zemljišta od strane Stipe Papića, Prijedlog djelimičnog rješenja o kompletiranju neizgrađenog građevinskog zemljišta (Knežić Pero), te Prijedlog Odluke o potvrđivanju izmjene rezultata izbora za članove savjeta Mjesne zajednice „Dubravica“. 

Odgovori