Obavještavaju se vlasnici i korisnici stambenih i poslovnih prostora da su shodno članu 18. odluke o komunalnom redu općine vitez, dužni odmah po prestanku padavina ukloniti snijeg i led sa pločnika i površina ispred objekata.

Ako vlasnici, odnosno korisnici stambenih i poslovnih zgrada ne uklone snijeg ili led shodno navedenom članu, čine prekršaj za koji je shodno čl. 74. navedene odluke propisana odgovarajuća kazna.

Komunalna inspekcija obavljat će nadzor nad provođenjem propisane obveze, kako bi se spriječile neželjene posljedice.

Odgovori