Služba za društvene djelatnosti svake godine uputi obavijest svim udrugama/udruženjima koja djeluju na području općine Vitez da su dužni dostaviti izvješće o radu za proteklu kalendarsku godinu.
Tu aktivnost Služba je provela i ove godine u cilju uređenja Registra svih NVO organizacija-sportskih, kulturnih, udruženja proisteklih iz rata, omladinskih udruga i drugih udruga.
 
Svim onim udrugama i udruženjima koja se nalaze u registru općine i koriste sredstva proračuna, a koja nisu podnijela izvješća o radu (rok bio 30.9.2013.) Službi za društvene djelatnosti za 2012. godinu, bit će uskraćena proračunska sredstva po bilo kom osnovu.
 
Naime, zaključkom općinskog vijeća Vitez koji je donesen na sjednici  održanoj 02.07.2013. godine stoji da udruge/udruženja koja ne budu dostavila izvješća o radu i financijska izvješća neće moći koristiti proračunska sredstva sve dok ne dostave potrebnu dokumentaciju.

Odgovori