Arheološka istraživanja srednjovjekovne nekropole Klisa u Gučoj Gori kod Travnika koja su trajala posljednjih petnaestak dana uspješno su privedena kraju.

Kako je danas izjavila arheolog Zavičajnog muzeja Travnik Ajla Sejfuli, podaci o ovoj nekropoli, koja se u nekoliko navrata spominje prvenstveno u kontekstu srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika, potvrđeni su u toku ovih istraživanja koja su uz financijsku podršku Općine Travnik i omogućena.

– Imajući u vidu da je nekropola velikim dijelom devastirana gradnjom nogometnog igrališta sedamdesetih godina pristupilo se zaštitnom istraživanju preostalog dijela nekropole što je dalo odlične rezultate s obzirom na stanje u kojem se nekropola nalazi – kazala je Sejfuli.

Iskopavanja su se odvijala na centralnom dijelu nekropole na kojem je otkriveno ukupno 11 skeletnih ukopa, od kojih je onaj najznačajniji, ukop u kamenom sarkofagu, zauzimao centralnu poziciju u odnosu na ostale ukope koji su bili radijalno raspoređeni oko njega, što ukazuje na to da je osoba pokopana u sarkofagu imala značajniju ulogu u društvu u toku života na što upućuje i sam način na koji je preminula osoba sahranjena u odnosu na ostale.

– Drugi ukopi su značajni zbog ostataka drvenog sanduka koji su zabilježeni u tri slučaja. U pitanju su sanduci koji su svojim oblikom imitirali oblik kamenog sarkofaga i to tako da je oblik izdubljen u formi čovječijeg tijela. najzanimljviji su, pored kamenog sarkofaga i grobovi odrasle ženske individue, pored čije lijeve i desne strane su se nalazila tri dječija skeleta, a za pretpostaviti je da se radi o ukopu majke i njene djece – rekla je Sejfuli.

Nekropola se, po podacima iz Arheološkog leksikona BiH datira u sami kraj 15. stoljeća, međutim, neki ukopi bi mogli biti i stariji. U zbirci Zavičajnog muzeja Travnik nalazi se nadgrobni spomenik na kojem se spominju imena Petra i Nikole Kušetića, a spomenik je navodno bio postavljen iznad kamenog sarkofaga.

Lokalitet su posjetili i studenti Katedre za arheologiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu, zajedno sa asistentom mr. Edinom Bujakom, što je predstavljalo stručni izlet u sklopu kojeg su posjetili Muzej grada Zenice, Zavičajni muzej Travnik i tvrđavu Stari grad.

Na lokalitetu studenti su se ukratko upoznali s metodologijom iskopavanja nekropola, odnosno skeletnih ostataka, kao i načinom njihove obrade prilikom i nakon iskopavanja.

Nastavak istraživanja planiran je sljedeće godine u sklopu Internacionalne škole bioarheologije koju Zavičajni muzej organizira zajedno sa partnerima iz Španije na kojoj će pored stranih studenata antropologije, učestvovati i studenti katedre za arheologiju, navela je Sejfuli. (FENA)

Odgovori