Obavještavamo građane općine Gornji Vakuf – Uskoplje, da će se javna rasprava na nacrt zoning plana dijela prostora „Raduša“ i pristupnog puta i prilaza iz Voljica, održati dana 31.07.2013.godine sa početkom u 12:00 sati u dvorani Općinskog vijeća Uskoplje.

 

Nacrt zoning plana općine Gornji Vakuf – Uskoplje, biti će prezentiran u grafičkom i tekstualnom obliku.

Eventualne primjedbe, prijedloge i sugestije na nacrt zoning plana, građani mogu dati na javnoj raspravi.

Odgovori