U srijedu, 02. prosinca 2015. godine u Domu za obrazovanje i kulturu u Gornjem Vakufu-Uskoplju održana je Javna rasprava o Studiji utjecaja na okoliš za Regionalnu sanitarnu deponiju „Gračanica“, koju je organiziralo Federalno ministarstvo okoliša i turizma.
Uz općinu Gornji Vakuf-Uskoplje ovaj projekt su zajednički trebali realizirati i općine Donji Vakuf, Jajce i Bugojno. U međuvremenu Općinsko vijeće Bugojno odustaje od navedenog projekta i donosi zaključak protiv izgradnje deponije na lokaciji rudnika „Gračanica“.

U tijeku rasprave mještani okolnih naselja su jasno i argumentirano dali do znanja da ne žele sanitarnu deponiju na lokaciji rudnika „Gračanica“. Iz eko udruge „Gornjevrbaska dolina“ tvrde da se lokacija nalazi u urbanom stambenom području, da su prvi stambeni objekti udaljeni manje od 500 metara od navedene lokacije što je protivno zakonu. Dodaju da se u blizini nalazi vodovod koji napaja cijelu općinu Bugojno, te da udaljenost rijeke Vrbas iznosi samo 300 metara od lokacije predviđene za deponiju.

U svom izlaganju predsjednik općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje Marinko Krajina iznio je primjedbe na način zakazivanja Javne rasprave kao i primjedbu na Studiju utjecaja na okoliš za Regionalnu sanitarnu deponiju „Gračanica“.

Prije svega, upozorio je da se nisu poštovale odredbe Zakona o zaštiti okoliša FBiH koje se odnose na proceduru zakazivanja takve vrste rasprave.

Nadalje, upozorio je da Studija utjecaja na okoliš za Regionalnu sanitarnu deponiju „Gračanica“ nije prihvatljiva jer ne iznosi bitne elemente utjecaja na okoliš i analizu postojećeg stanja. Navodi da lokacija regionalne sanitarne deponije nije u skladu s prostorno-planskom dokumentacijom, da je u suprotnosti s Procjenom ugroženosti FBiH, bez jasnog financijskog plana i niz drugih razloga te zaključuje da navedena Studija ne može biti podloga za ocjenu prihvatljivosti izgradnje Regionalne sanitarne deponije „Gračanica“.

Kvalitetna odjeća za vaše najmlađe

Samo najbolje za vaše najmilije

Na kraju svog izlaganja Krajina je istakao da se prije svega mora uvažavati volja naroda, posebice mještana okolnih naselja.

Odgovori