Tim za uklanjanje neeksplodiranih ubojnih sredstava i Služba civilne zaštite Općine Busovača upozorava sugrađane da će se u četvrtak, 12.12.2013. godine u vremenu od 09:00 do 15:00 sati na lokaciji Kula-Žlibine vršiti uništavanje prikupljenog NUS-a (neeksplodiranih ubojnih sredstava).

Upozoravaju se mještani i sugrađani da se u navedeno vrijeme ne kreću ili obavljaju neke druge aktivnosti na  i oko spomenute lokacije.

Sve dodatne informacije na telefon Službe civilne zaštite Općine Busovača 030 732 192.

Odgovori