Na osnovu Javnog poziva Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, osam visokoobrazovanih osoba koje imaju status povratničkih porodica sa područja općine Vitez, dobilo je priliku da obavlja pripravnički staž te steknu prvo radno iskustvo.

Ugovori su potpisani u Sarajevu između Ministarstva, organizatora volontiranja, u ovom slučaju Općine Vitez i JKP Vitkom, te volontera na period od godinu dana.

Cilj ovog projekta jeste da se omogućim mladim osobama sa visokom stručnom spremom, da nakon obavljenog volonterskog rada steknu pravo na polaganje stručnih ispita. Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica osiguralo je sredstva za 81 volontera u iznosu većem od 500 000 KM, i to po 6.000 KM po volonteru na godišnjem nivou. Ova aktivnost provodi se već drugu godinu kao podrška mladima koji imaju status povratnika.

Osim u općini Vitez, projekt se provodi u drugim općinama Federacije: Busovača, Kiseljak, Jajce, Prozor, Stolac, Čapljina, Glamoč, Drvar, Bosansko Grahovo, Žepče, Maglaj, Vareš, Odžak, Kalesija i Bosanski Petrovac, i na području Republike Srpske.

Odgovori