Sjednica će se održati dana 22.4.2015. godine (srijeda) s početkom u 10,00 sati u sali Općinskog vijeća Vitez.

 

Prije usvajanja dnevnog reda predloženo je:

a) usvajanje zapisnika o radu 24.sjednice Općinskog vijeća održane 25.03.2015.godine;

b) odgovori na vijećnička pitanja;

c) vijećnička pitanja.

Za sjednicu predložen je sljedeći dnevni red:

1. Izvještaj o izvršenju Budžeta i utrošku budžetske rezerve općine Vitez za period od 01.01.-31.03.2015.godine;

2. Prijedlog operativnog budžetskog kalendara za izradu i donošenje budžeta za 2016. godinu i financijskog plana (Okvirnog budžeta) za period 2016.-2018. godine;

3. Izvještaj o radu JU Dom zdravlja Vitez za 2014.g. i Plan rada za 2015. godinu;

4. Izvještaj o radu JU Gradska biblioteka Vitez za 2014. i Program rada za 2015. godinu;

5. Izvještaj o radu JKP “Vitkom“ d.o.o. Vitez za 2014. godinu i Plan rada za 2015. godinu;

6. Izvještaj o radu Općinskog javnog pravobranilaštva za 2014. godinu;

7. Prijedlog odluke o dodjeli javnih priznanja općine Vitez za 2015.godinu;

8. Prijedlog rješenja o izuzimanju neizgrađenog građevinskog zemljišta u korist općine Vitez;

9. Prijedlog zaključka o neprihvatanju ponude za otkup neizgrađenog građevinskog zemljišta od strane Stipe Papića;

10.Prijedlog djelimičnog rješenja o kompletiranju neizgrađenog građevinskog zemljišta (Knežić Pero);

11.Prijedlog Odluke o potvrđivanju izmjene rezultata izbora za članove savjeta Mjesne zajednice „Dubravica“.

Odgovori