37. Sjednica Općinskog vijeća Vitez održati će se dana 3.8.2016.godine (SRIJEDA)sa početkom u 10 sati u sali Općinskoga vijeća Vitez.

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

1. Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Općinskoga vijeća za period od 01.01.- 30.06.2016. godine;

 1. Prijedlog odluke o uspostavi registra proračunskih korisnika općine Vitez;
 2. Prijedlog odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta „KRUŠČICA“;
 3. Prijedlog odluke o raspodjeli stubova električne rasvjete i lampi;
 4. Izvješće o radu mjesnih zajednica za 2015. godinu;
 5. Informacija o radu nevladinog sektora za 2015. godinu sa posebnim osvrtom na omladinski rad;
 6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti o kreditnom zaduženju JKP „Vitkom“ d.o.o Vitez;
 7. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa (MZ Ahmići-Pirići);
 8. Prijedlog odluke o gubitku statusa javnoga vodnog dobra;
 9. Prijedlog odluke o gubitku statusa nepokretnosti javnoga dobra; (put u korist općine Vitez);
 10. Prijedlog odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevne čestice (Ljubos Jozo);
 11. Prijedlog odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevne čestice (Enver Arnautović);
 12. Prijedlog odluke o prijenosu posjeda i korištenja u korist općine Vitez (PD “Vlašić“ d.o.o.Vitez);
 13. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva (Vahdet Smajić);
 14. Prijedlog rješenja o izuzimanju gradskog građevnog zemljišta u cilju provođenja Regulacionih planova (Gornji Vitez 2 i Vitez I);
 15. Prijedlog zaključka o prekidu postupka (Tip-Top d.o.o. Vitez);
 16. Prijedlog odluke o postupku prodaje neposrednom pogodbom neizgrađenog zemljišta u vlasništvu općine Vitez radi oblikovanja građevne čestice;
 17. Prijedlog nacrta Urbanističkog projekta „Plavac“.

Kvalitetna odjeća za vaše najmlađe

Samo najbolje za vaše najmilije

Odgovori