Na evidencijama Službi za zapošljavanje u 12 općina Srednjobosanske županije krajem lipnja bilo je ukupno 40 785 nezaposlenih osoba. U odnosu na kraj svibnja, broj nezaposlenih neznatno je porastao, za 0,21 posto. Službe za zapošljavanje u lipnju su evidentirale 1066 osoba koje su tek krenule u potragu za poslom. Među novoprijavljenima, najviše ih je, skoro polovica, s IV stupnjem stručne spreme. I među osobama koje su se u lipnju našle na evidenciji nezaposlenih zbog prestanka radnog odnosa, najviše ih je s diplomom četvorogodišnje srednje škole, 130 od ukupno 353 prijavljena zbog prestanka radnog odnosa.

Kvalifikacijska struktura nezaposlenih nije se značajnije mijenjala. Među nezaposlenim i dalje je najviše onih s trećim stupnjem stručne spreme, blizu 38 posto, a najmanje 
visokobrazovanih na koje otpada manje od jedan posto u strukturi nezaposlenih. Među onima koji su na tržištu rada, najviše je Bošnjaka, skoro 72 posto, a među više od 40 tisuća 
nezaposlenih Hrvata je nešto više od 25 posto.

Travnik i Bugojno, ujedno i dvije najveće općine SBŽ, i dalje imaju i i najviše nezaposlenih. Travnik 7891, a Bugojno 6113. Vitez je krajem lipnja imao 4311, Novi Travnik 3977, Jajce 
3821, Busovača 3112 nezaposlenih osoba. Uskoplje je kraj lipnja dočekalo s 3100, Donji Vakuf s 2931, Kiseljak s 2606, a Fojnica s 2117 nezaposlenih. U Kreševu je krajem lipnja 
evidentirano 706, a Dobretićima 100 nezaposlenih osoba. (Ana Popović)

Odgovori