Služba za gospodarstvo, urbanizam i prostorno planiranje općine Kiseljak u suradnji s investitorom Sistem Frigo d.o.o. iz Kiseljaka, poziva sve zainteresirane subjekte i nevladine organizacije da uzmu učešće u javnoj raspravi.

Javna rasprava će se održati u prostorijama Općinske vijećnice u Kiseljaku dana 22.02.2013. godine sa početkom u 13:30 sati. O samoinicijativnoj ponudi poduzeća Sistem Frigo d.o.o. Kiseljakiz Kiseljaka u postupku davanja Prethodne suglasnosti Općinskog Vijeća Općine Kiseljak a za dobivanje koncesije za izgradnju MHE “Bijele vode” na rijeci Fojnica, općina Kiseljak. Predviđene instalirane snage Ni= 1,5 MW te moguće godišnje proizvodnje Eg= 7,107 GWh.

Odgovori