Četvrta sjednica  Općinskog vijeća Novi Travnik održat će se u četvrtak, 07.03.2013. godine u dvorani Općine Novi Travnik.

Početak sjednice je planiran za 10.30 sati, a na dnevnom redu će se naći sljedeće točke:

Prijedlog Odluke o usvajanju proračuna Općine Novi Travnik za 2013. godinu,

Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna općine Novi Travnik za 2013. godinu,

Prijedlog Odluke o  o usvajanju godišnjeg plana i programa održavanja i rekonstrukcije lokalnih puteva na području općine Novi Travnik u 2013. godini,

Prijedlog Odluke o usvajanju projekata za kapitalna ulaganja na području općine Novi Travnik, za 2013. godinu,

Kvalitetna odjeća za vaše najmlađe

Samo najbolje za vaše najmilije

Prijedlog Odluke o gubitku  statusa javnog dobra u općoj upotrebi;

Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za davanje stručne ocjene u postupku donošenja urbanističkih saglasnosti u Općini Novi Travnik,

Prijedlog Odluke o davanju prethodne saglasnosti društvu Turbo Prom d.o.o. Novi Travnik,

Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Novi Travnik za 2013. godinu,

Kvalitetna odjeća za vaše najmlađe

Samo najbolje za vaše najmilije

Izvješće o radu za 2012 i program rada za 2013. godinu Općinskog načelnika i službi za upravu Općine Novi Travnik,

Prijedlog Odluke o prihvatanju izvješća o radu Općinskog načelnika i službi za upravu Općine Novi Travnik za 2012. godinu,

Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na program rada Općinskog načelnika i službi za upravu Općine Novi Travnik za 2013. godinu,

Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o radu Općinskog javnog pravobraniteljstva Travnik za 2012. godinu,

Informacija o stanju u JP Vilenica-Vodovod d.o.o. Novi Travnik,

Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na zaključenje sporazuma o izvan sudskoj nagodbi za izmirenje obveza sa društvom PTP „MGM FARM“ d.o.o.

Odgovori