Sazvana 98.sjednica Vlade SBK za četvrtak 19.2.2015.godine sa početkom u 9 sati,

Dnevni red sjednice:

1. Zapisnik sa 97. sjednice Vlade Kantona – sekretar Vlade Kantona

2. Izvještaji o radu ministarstava za 2014.godinu

a) Ministarstvo unutrašnjih poslova

b) Ministarstvo financija

c) Ministarstvo pravosuđa i uprave

d) Ministarstvo privrede

e) Ministarstvo šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede

f) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

g) Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

h) Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

3. Izvještaj o radu uprava i upravnih organizacija za 2014. godinu:

a) Kantonalna uprava za pitanja branitelja

b) Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

c) Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove

d) Kantonalni arhiv

e) Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno historijskoga naslijeđa

f) Kantonalna direkcija za putove

fa) Izvještaj o izvršenju Godišnjeg plana i Programa održavanja i rekonstrukcije regionalnih putova Srednjobosanskog kantona za 2014. godinu

4. Izvještaj o radu službi i ureda

a) Služba za zajedničke poslove

b) Stručna služba Vlade Kantona

c) Ured za zakonodavstvo

d) Kabinet premijera Kantona

5. Prijedlog pravilnika iz oblasti javno-privatnog partnerstva – Ministarstvo privrede

a) Pravilnik o kriterijima ocjene i odobravanja projekata javno-privatnog partnerstva

b) Pravilnik o sadržaju ugovora o javno-privatnom partnerstvu

c) Pravnik o nadzoru provedbe projekata javno-privatnog partnerstva

d) Pravilnik o educiranju sudionika u postupcima u pripremi provedbe projekata javno-privatnog partnerstva

6. Suglasnost na pravilnike iz oblasti Zakona o dopunskim pravima branitelja – Kantonalna uprava za branitelje

a) Pravilnik o ostvarivanju prava na ortopedska pomagala

b) Pravilnik o ostvarivanju prava na banjsko liječenje

c) Pravilnik za stambeno zbrinjavanju branitelja

d) Pravilnik o korištenju prava po osnovu promijene radne sposobnosti

7. Prijedlog odluka o dodjeli ugovora za nabavu roba i usluga – Uprava za branitelje:

a) za usluge banjsko-klimatskog liječenja i medicinske rehabilitacije

b) za nabavu ortopedskih pomagala

8. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti osnovnim i srednjim školama za popunu upražnjenih radnih mjesta – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

9. Prijedlog odluke o prodaji motornog vozila – Ministarstvo privrede

10. Suglasnost za zaključivanje sporazuma za isplatu potraživanja tražitelja Marinka Tuke – Kantonalno javno pravobranilaštvo

11. Informacija o eventualnoj naplati materijalne štete nastale donošenjem Rješenja o prestanku radnog odnosa (po Zaključku Vlade) – Kantonalno javno pravobranilaštvo

12. Informacija o nastanku obveze Kantona za povrat uplaćenih sredstava u predmetu ”Branko Šarić” – Kantonalno javno pravobranilaštvo

13. Izvještaj o obavljenim revizijama Odjela za internu reviziju – Ministarstvo financija

14. Izvještaj o praćenju provođenja preporuka revidiranih korisnika Proračuna – Ministarstvo financija

15. Izvještaj o realizaciji projekata iz Programa utroška sredstava za poticaje povratku prognanih, obnovi i razvitku za 2014. godinu – Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

16. Izvještaj o radu inspekcija za siječanj 2015. godine

a) Ministarstvo unutrašnjih poslova

b) Ministarstvo privrede

c)Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

d) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

e) Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

17. Suglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova (4 x) – Ministarstvo unutrašnjih poslova

18. Suglasnost za isplatu naknade za članove Support tima – Ministarstvo unutrašnjih poslova

19. Suglasnost za planove nabavki za kantonalna tijela uprave – Stručna služba Vlade

20. Suglasnost o produženju ugovora za čišćenje objekta Slimena – Ministarstvo unutrašnjih poslova

21. Suglasnost na Protokol o suradnji Ministarstva unutrašnjih poslova i JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine – Ministarstvo unutrašnjih poslova

Odgovori