Sjednica će se održati u ČETVRTAK 25.02.2016. godine u sali Općine Novi Travnik sa početkom u 10:30 sati.

Za sjednicu se predlaže slijedeći dnevni red:

1.Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Novi Travnik za 2016. godinu;

2.Prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o dodatcima na plaću i naknadama koje nemaju karakter plaće zaposlenih u Općini Novi Travnik;

3.Prijedlog Odluke o usvajanju Urbanističkog projekta za lokaciju stambeno poslovne zgrade u okviru Urbanističkog plana Novog Travnika 2020. – izmjene i dopune;

4.Prijedlog Rješenja o preuzimanju neizgrađenog građevinskog zemljišta od ranijeg vlasnika i posjednika Osnovne škole „Novi Travnik“ na Općinu Novi Travnik, radi konačne prodaje Centru „Duga“ Novi Travnik;

5.Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta Anti Aniću iz Novog Travnika;

6.Prijedlog Rješenja o utvrđivanju trajnog prava korištenja na građevinskom zemljištu za Amiru Delić iz Novog Travnika;

7.Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta Palislamović Džani, Emiru i Enesu iz Novog Travnika;

8.Prijedlog Rješenja o razrješenju člana UO JU Dječji vrtić Novi Travnik;

9.Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana UO JU Dječji vrtić Novi Travnik;

10.Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku UO JU Dječji vrtić Novi Travnik broj: 388-01-12/15 od 22.12.2015. godine;

11.Izvještaj o radu Službe za zapošljavanje SBK – Ispostava Novi Travnik za 2015. godinu – informacija;

12.Informacija o aktualnoj problematici društva „Putnik“ Novi Travnik;

13.Informacija o aktualnoj problematici smještaja Policijske stanice Novi Travnik.

 

Odgovori