U bankarskom sektoru Federacije Bosne i Hercegovine i u 2014. godini zabilježeni su pozitivni trendovi, rast bilansne sume, kredita, depozita, a posebno štednje stanovništva, kao i bolja profitabilnost ukupnog bankarskog sektora, priopćeno je danas iz Agencije za bankarstvo FBiH.

 

Bankarski sektor je i dalje stabilan i adekvatno kapitaliziran, a likvidnost sektora je i dalje zadovoljavajuća. Bilansna suma s 31.12.2014. godine iznosi 16,2 milijarde KM i za 719 milijuna KM ili 4,7 posto je veća nego na kraju 2013. godine, što je pozitivan znak i može se očekivati nastavak istog trenda.

Rast bilansne sume prevashodno je rezultat rasta depozita i ukupnog kapitala, dok je i u 2014. godini nastavljen trend smanjenja kreditnih obaveza.Struktura aktive imala je manje promjene vezane za dvije ključne imovinske stavke: smanjenja dijela kredita sa 70,3 posto na 69,1 posto i novčanih sredstava s 28,6 posto na 28,2 posto. Na dan 31.12.2014. godine, u Federaciji BiH bankarsku dozvolu imalo je 17 banaka, kao i na kraju 2013. godine.

U 2014. godini nastavljen je trend blagog pada broja zaposlenih u bankama u FBiH. Broj zaposlenih 31.12.2014. godine je bio 6.960, što je manje za 91 ili jedan posto nego na kraju 2013. Krediti kao najveća stavka aktive banaka, u 2014. godini zabilježili su rast od 2,9 posto ili 318 milijuna KM i na kraju godine iznose 11,2 milijarde KM.

Krediti stanovništvu iznose 5,4 milijarde KM i zabilježili su rast od pet posto ili 253 milijuna KM s dijelom 48,8 posto u ukupnim kreditima. Krediti pravnim subjektima iznose 5,8 milijardi KM i na istoj su razini kao i na kraju 2013., s dijelom od 51,2 posto. U strukturi izvora financiranja banaka, depoziti od 12,1 milijardu KM i s dijelom od 75 posto i dalje su najznačajniji izvor financiranja banaka u FBiH, a u 2014. godini porasli su za 5,3 posto ili 607 milijuna KM.

Štedni depoziti, kao najznačajniji i najveći segment depozitnog i financijskog potencijala banaka, zadržali su pozitivan trend rasta i na kraju 2014. godine iznosili 6,7 milijardi KM, što je za 7,9 posto ili 491 milijun KM više nego na kraju 2013. godine. Kreditne obaveze banaka s 31.12.2014. godine iznosile su milijardu KM ili 6,4 posto od ukupnih izvora financiranja i manje su u odnosu na kraj 2013. godine za 13 milijuna KM ili 1,2 posto. Ukupni kapital banaka 31.12.2014. godine iznosi 2,43 milijarde KM, što je za 5,5 posto ili 127 milijuna KM više nego na kraju 2013.

Stopa adekvatnosti kapitala bankarskog sustava, kao jedan od najvažnijih pokazatelja snage i adekvatnosti kapitala banaka, s 31.12.2014. godine iznosi 16,1 posto, što je za 1,9 posto manje u odnosu na kraj 2013. godine, kada je iznosila 18 posto, na što je uticala promjena regulative, ali je stopa adekvatnosti kapitala i dalje znatno viša od zakonskog minimuma (12 posto), što je zadovoljavajuća kapitaliziranost ukupnog sistema i jaka osnova i temelj za očuvanje njegove sigurnosti i stabilnosti.

Prema nerevidiranim podacima iz bilance uspjeha za 2014. godinu, banke u FBiH ostvarile su dobit od 131 milijun KM. Pozitivan financijski rezultat ostvaren je kod 15 banaka u ukupnom iznosu od 167 milijuna KM, dok su dvije banke imale gubitak od 36 milijuna KM./FENA

Odgovori