Poglavlje naslovljeno “Početak života i evolucije” bit će izbačeno iz standarnih udžbenika koji se rabe u školama jer Darwinovu teoriju o evoluciji smatraju kontroverznom i teško shvatljivom.

Poglavlje naslovljeno “Početak života i evolucije” bit će izbačeno iz standarnih udžbenika koji se rabe u školama a materijali će biti dostupni samo učenicima  koji nastavljaju obrazovanje i idu na fakultet u dobi 18 i 19 godina, rekao je Alparslan Durmus, predstojnik državnog povjerenstva za obrazovanje, u obraćanju preko interneta ovog tjedna.

“Svjesni smo da naši učenici, ako nemaju pozadinu na temelju koje bi shvatili premise i hipoteze, ili ako nemaju znanja i znanstvenog okvira, neće biti u stanju shvatiti neka od tih kontroverznih pitanja, pa smo neka od njih morali odbaciti”, dodao je.

Teoriju evolucije Charlesa Darwina odbacuju i kršćanski i muslimanski kreacionisti, koji vjeruju da je Bog stvorio svijet kao što to piše u Bibliji i Kuranu, stvorivši svemir i sva živa bića u samo šest dana. Dok je Biblija iznijela točan broj dana potrebnih za stvaranje svijeta, u Kuranu se kaže “dani”, te se podrazumijeva dulje razdoblje.

Potpredsjednik Numan Kurtulmus rekao je ranije ove godine da je Darwinova teorija, prvi put objavljena u 19. stoljeću, “stara i neupotrebljiva” te da joj se ne treba nužno prikloniti.

Promjene su dio novog kurikula koji će se početi provoditi početkom školske godine 2017-2018 a oblikovane su u skladu s “turskim vrijednostima”, rekao je Durmus

Odgovori