Sastanak na temu unapređenja turizma na području općina Kreševo, Fojnica i Kiseljak održan je u općini Kreševo na poziv načelnika ove općine.

Sastanku su prisustvovali načelnik Općine Kreševo Radoje Vidović, tajnik Općine Kiseljak Dragomir Lučić, pomoćnik načelnika Općine Fojnica Josip Markota i voditelj Turističkog ureda Općine Kreševo Dalibor Sičanica.

Razgovarano je o mogućnostima kreiranja zajedničke turističke ponude u segmentima u kojima je to moguće. Ocijenjeno je da odmah treba poraditi na uvezivanju biciklističkih staza i izradi vodiča za bicikliste, izradi zajedničkog kalendara javnih manifestacija te aktiviranju privatnog sektora u turističkoj privredi, a iznesena je i zamisao o izradi zajedničke publikacije u kojoj bi bile prezentirane turističke mogućnosti i resursi triju općina.

Dogovoreno je da naredni sastanak bude održan u roku od 20 dana, da svaka od općina na tom sastanku pripremi i predstavi turističku ponudu te da se tada pokušaju dogovoriti novi konkretni koraci koji će ići u smjeru razvoja turizma.

Odgovori