Općina Travnik je učestvovala u istraživanju u okviru studije „Jačanje integriteta i dobrog upravljanja za efikasniju provedbu Strategije za borbu protiv korupcije u BiH od lokalnog do državnog nivoa“ u organizaciji Transparency Internetional.

Obzirom da su rezultati istraživanja finalizirani, u petak 4.12.2015. godine u 14,00 sati u Velikoj sali Općine, održaće se prezentacija rezultata kako bi se, općinskoj administraciji i svim drugim zainteresiranim predstavila finalna studija.

Prezentaciji će takođe prisustvovati i predstavnici Transparency International-a.

Odgovori