Nedžad Bešlić (24.) iz Travnika osuđen je u Županijskom sudu u Novom Travniku na godinu i po zatvora, jer je kao bankarski službenik nezakonito prisvojio preko 55.000 KM.

Presuda je izrečena nakon razmatranja sporazuma o priznanju krivice.

Bešlić je od 4. siječnja do 30. srpnja 2011. godine u Vitezu, kao referent poslovnih transakcija poslovnice UniCredit banke u Vitezu, koristeći dostupnost računima građana, manjak novca u blagajni pravdao sačinjavanjem lažnih naloga za isplatu novca sa računa klijenta Ivana Grubešića i tako nezakonito pribavio 55.300 KM, navedeno je u presudi ovog suda koju je izrekla sudac Suada Kahrić.

U presudi se navodi da se optuženi Bešlić obavezuje da oštećenoj UniCredit banci izmiri pričinjenu novčanu štetu. (Srna)

Odgovori