Na osnovi Odluke Vlade Federacije BiH o usvajanju Programa utroška s kriterijima raspodjele “Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima – Akcijski plan Strategije turizma Federacije BiH – transfer za razvoj turizma“, utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (,,Službene novine Federacije BIH”, broj 92/15) i Odluke federalne ministrice okoliša i turizma o raspisivanju Javnog poziva broj: 06/1-22-997/15-4 od 7.12.2015 .godine, federalna ministrica okoliša i turizma raspisuje

JAVNI POZIV

za prijavu korisnika sredstava o raspodjeli sredstava „Akcijskog plana Strategije turizma Federacije BiH-Transfer za razvoj turizma“ za 2015. godinu.

Predmet Javnog poziva je prijava projekata za raspodjelu sredstava „Akcijskog plana Strategije turizma Federacije BiH-Transfer za razvoj turizma“ utvrđenih u razdjelu 61, na poziciji 614100 Budžeta Federacije BiH za 2015 .godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (,,Službene novine Federacije BiH”, br. 25/15 i 86/15).

NAZIV PROGRAMA

Kvalitetna odjeća za vaše najmlađe

Samo najbolje za vaše najmilije

Projekt 1. Sufinanciranje projekata izgradnje novih, proširenje i obnova turističko-ugostiteljskih kapaciteta, u ukupnom iznosu od 700.000,00 KM.

Projekt 2. Program podrške razvoja brendiranja, izrade turističkih suvenira i razvoja ruralnog turizma u Federaciji BiH sa posebnim akcentom na uključivanje mladih i žena te obogaćivanje turističke raznolikosti, u iznosu od 100.000,00 KM.

Projekat 3. Program podrške u izradi i štampanju turističkog promotivnog materijala Federacije BiH , u iznosu od 200.000, 00 KM.

Informacije o pravu učešća na Javni poziv po programima, ciljevima programa, kriterijima, neophodnoj dokumentaciji za sudjelovanje, vrednovanju projekata i ostale važne napomene i opće odredbe nalaze se na službenoj web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma, www.fmoit.gov.ba i u „Službenim novinama Federacije BiH“.

Kvalitetna odjeća za vaše najmlađe

Samo najbolje za vaše najmilije

Sve podatke i obrasce o Transferu možete naći u izborniku Natječaji na stranici fmoit.gov.ba.

Odgovori