Centar za obavještavanje i uzbunjivanje

121

Policija

122

Vatrogasci

123

Hitna medicinska pomoć

124

 Točno vrijeme

Kvalitetna odjeća za vaše najmlađe

Samo najbolje za vaše najmilije
125

 HT Mostar opće informacije

1266

 HT Mostar informacije

1188

 BH Telecom informacije

1182

 Telekom Srpske informacije

Kvalitetna odjeća za vaše najmlađe

Samo najbolje za vaše najmilije
1186

Odgovori