Predsjedatelj Općinskog vijeća Travnik zakazao je 36. REDOVITU sjednicu Općinskoga vijeća, koja će se održati 22.12. 2015. godine (UTORAK), u 10ºº sati, u Velikoj dvorani Općine Travnik.
Za sjednicu je utvrđen sljedeći;

Dnevni red

1.Prijedlog Proračuna Općine Travnik za 2016. godinu i donošenje Odluke o usvajanju Proračuna Općine Travnik za 2016. godinu
2.Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Travnik za 2016. gdinu
3.Program rada Općinskoga vijeća Travnik za 2016. godinu
4.Program rada načelnika Općine Travnik, službi za upravu i Upravne organizacije za 2016. godinu
5.Analiza stanja sa Akcionim planom prevencije maloljetničkkog prestupništva i primjene alternativnih mjera u Općini Travnik za period 2015. – 2017. godina
6.Konačno Izvješće o provedenom postupku za imenovanje skupština javnih poduzeća gdje Općina ima interes kao osnivač
7.Rješenje o konačnom imenovanju Skupštine JP RV „Plava voda“ d.o.o. Travnik
8.Rješenje o konačnom imenovanju Skupštine PD „Vlašić“ d.o.o. Travnik
9.Rješenje o konačnom imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora JU „Centar za kulturu Travnik“ Travnik
10.Zaključak o opravdanosti inicijative o zajedničkoj realizaciji Projekta uređenja parking prostora ispred zgrade Vlade Srednjobosanskog kantona (kod Tri bora)

Odgovori