Sjednica Vlade ŽSB zakazana je za četvrtak 21.11.2013. godine sa početkom u 09:00 sati u Travniku. Dnevni red sjednice je:

 

1. Zapisnik sa 58. redovite i 33. izvanredne sjednice Vlade Županije – tajnik Vlade
2. Prijedlog zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgradama – Ministarstvo prostornog uređenja , građenja, zaštite okoliša , povratka i stambenih poslova
3. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o zaštiti okoliša – Ministarstvo prostornog uređenja , građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
4. Prijedlog zakona o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru živežnih namirnica i predmeta u općoj uporabi – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku o utvrđivanju Plana novčanih tokova za period X-XII 2013.godine – Ministarstvo financija
6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava u Operativnom planu Proračuna Županije Središnja Bosna za period X-XII 2013.godine – Ministarstvo financija
7. Prijedlog odluka o pokretanju postupaka javnih nabavki za potrebe županijskih tijela uprave za 2014.godinu – Služba za zajedničke poslove
a) za nabavku goriva
b) za nabavku kancelarijskog potrošnog materijala
c) za nabavku računarskog potrošnog materijala (tonera)
d) za nabavku tiskanica
e) za servisiranje i održavanje vozila iz programa VW
f) za servisiranje i održavanje vozila iz programa Škoda
g) za servisiranje i održavanje ostalih vozila
h) za autolimarske i lakirerske usluge
i) za vulkanizerske i usluge pranja vozila
j) za nabavku računara i računarske opreme
k) za servisiranje računara i kopir aparata
l) za nabavku sredstava za tehničko održavanje zgrada
m) za nabavku sredstava za čišćenje
n) za osiguranje vozila
nj) za osiguranje zaposlenika
8. Izvješće o radu inspekcija u sastavu Ministarstva poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva za mjesec rujan i listopad 2013.godine – Ministarstvo poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva
9. Rješenje o imenovanju tima za uspostavu vertikalne suradnje sa općinama – Stručna služba

Odgovori