Šume u Srednjobosanskoj županiji ozbiljno su ugrožene, a ako se u ovoj godini ne spriječi štetno djelovanje leptira žutotrba i ostalih štetnih insekata može doći do njihovog sušenja i odumiranja, navedeno je u Planu zaštite šuma od štetnih agensa na području SBŽ-a za 2015. godinu, koji je usvojila županijska Vlada, a u kojem je ukupna prošlogodišnja šteta od potkornjaka, leptira žutotrbe te vjetra i snijega procijenjena na više od 3,9 milijuna KM.

 

Predloženo je da iz županijskog proračuna sa saniranje štete bude izdvojeno 70.500 KM, a ostatak novca trebalo bi izdvojiti Šumsko gospodarsko društvo “Šume središnje Bosne”.

Istaknuto je kako trenutna brojnost štetnih insekata i biljne bolesti u ovoj godini predstavljaju opasnost i po zdravlje ljudi na najugroženijim područjima.

Direktor Županijske uprave za šumarstvo Ševal Konjalić upozorio je i da daljnja gradacija potkornjaka može dovesti do potpunog sušenja pojedinih dijelova četinarskih šuma te da samo hitne i izvanredne mjere i uključivanje svih nadležnih mogu odgovoriti nastaloj situaciji.

Planom koji je usvojila županijska Vlada predviđeno je, među ostalim, provođenje adekvatnih i sustavnih mjera na suzbijanju daljnjeg širenja biljnih bolesti nastalih štetnim djelovanjem insekata te saniranje nastalih šteta na šumi.

Fena

Odgovori