U sudu u Hagu danas je na izricanju drugostepene presude Prliću i ostalima utvrđeno da je Stari most bio legitimni vojni cilj i da njegovo rušenje nije zločin.

Žalbeno vijeće oslobodilo je optužene za dijelove koji se tiču rušenja Starog mosta.

Sudija Agius je rekao da je vršeno granatiranje ali da se radilo o vojnom cilju, jer je to značilo prekid snabdjevanja Armije BiH.

Kazao je da je razaranje Starog mosta imalo psihološki efekat na civile Mostara, zbog čega je u prvostepenoj presudi zaključeno da je to bilo nesrazmjerno korištenje sile.