Sindikalne organizacije osnovnih i srednjih škola Srednjobosanskog kantona trebale bi se do 10. prosinca izjasniti u vezi s usklađivanjem postojećih kolektivnih ugovora sa Zakonom o radu Federacije BiH, koji je stupio na snagu 20. kolovoza ove godine.

Od njih se očekuje, također, da iznesu svoj stav o pregovorima Sindikata obrazovanja SBK-a s kantonalnom vladom…

Odgovori