Postupak kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite i na području Srednjobosanske županije obilježila su gruba kršenja zakona koji u Federaciji BiH regulira ovu oblast, a reviziju je obilježila i zloupotreba položaja i ovlasti sad već bivšeg federalnog ministra za pitanja branitelja Zukana Heleza.

Navedeno je to u informaciji o nezakonitoj provedbi Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite u SBŽ koju je načinio Esad Crnica, direktor Uprave za pitanja branitelja SBŽ, a usvojila županijska Vlada. Iako tim za koordinaciju, odlukom predsjednika Federacije BiH, formalno ne postoji od ožujka ove godine, ministar Helez je ovu činjenicu ignorirao do zadnjeg dana mandata, a ranije je, protivno zakonskim odredbama koje propisuju kako je sastav revizorskih timova potrebno usuglasiti sa županijskim ministarstvima, imenovao revizorske timove po vlastitom izboru.

“Na taj je način federalni ministar prekršio zakon i izravno djelovao na dostojanstvo branitelja BiH onemogućivši im jednakopravno sudjelovanje u postupku kontrole prava korisnika iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite, uključivši u ovaj proces osobe koje nemaju potrebnog ni znanja ni iskustva”, stoji, uz ostalo, u Crničinu izvješću.

Nakon izričito nabrojenih propusta, direktor Uprave za pitanja branitelja SBŽ izvodi zaključak da je sad već bivši federalni ministar reviziju provodio po svojoj slobodnoj procjeni jer zakon mu nije dopustio takvo diskrecijsko pravo. Povrede zakonskih odredbi i zloupotreba službenog položaja i ovlasti, smatra Crnica, imaju elemente kaznenog djela.

Rezultati su neravnopravan položaj korisnika braniteljsko-invalidske zaštite i kršenje načela pravičnosti i jednakosti pred sudom. Naime, Crnica konstatira da je federalni ministar, nepoštovanjem presuda Ustavnog suda FBiH, prisvojio nadležnosti ovog najvišeg pravosudnog tijela u FBiH.

Dokaz neustavne i nezakonite revizije su presude Ustavnog suda FBiH donesene u studenom i prosincu 2012. godine kao i presude iz veljače, travnja i studenog 2013. godine. Inače, od 728 korisnika izvedenih iz prava s područja SBŽ u postupku revizije do kraja 2014. godine, njih 95 posto podnijelo je tužbe protiv Federalnog ministarstva branitelja Ustavnom sudu FBiH.

Marija Medić Bošnjak / Večernji list

Odgovori