50. sjednica Vlade Županije Središnja Bosna sazvana je za četvrtak, 22.8.2013. godine u 9 sati.

 

Dnevni red sjednice:

1. Zapisnik sa 49. redovite sjednice i zapisnik sa 29. izvanredne sjednice Vlade – tajnik Vlade
2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Godišnjeg plana i programa rekonstrukcije regionalnih cesta na području Županije Središnja Bosna za 2013. godinu – Županijsko ravnateljstvo za ceste
3. Prijedlog Odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava parlamentarnim političkim strankama za srpanj 2013. godine – predstavnik Sabora

4. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za poticaj poljoprivredi – pomoć poljoprivrednim proizvođačima – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
5. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o korištenju sredstava sa ESCROW računa – Ministarstvo financija
6. Prijedlog Odluke o korištenju sredstava sa računa Fonda za zaštitu okoliša – Ministarstvo financija
7. Prijedlog Odluke o određivanju osnovice za plaću za srpanj 2013. godine – Ministarstvo financija
8. Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije za istraživanje i eksploataciju željeznih ruda na lokalitetu “Radovan” općina Gornji Vakuf – Uskoplje – Ministarstvo gospodarstva
9. Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije za istraživanje i eksploataciju zlata i obojenih metala na lokalitetu “Mačkara – Mračaj” općina Gornji Vakuf – Uskoplje -Ministarstvo gospodarstva
10. Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije za istraživanje zlata na lokalitetu Bakovići – općina Fojnica – Ministarstvo gospodarstva
11. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za nabavu i ugradnju stolarije u OŠ “Ivan Goran Kovačić”, Gojevići, Fojnica (donacija Republike Hrvatske) – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa
12. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za sanaciju mokrih čvorova u Srednjoj tehničkoj školi Bugojno (donacija Federalnog ministarstva obrazovanja) – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa
13. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava za sufinanciranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola u 2013. godini – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa
14. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za JU Bolnici za plućne bolesti i tuberkulozu Travnik za formiranje onkološkog odjela – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
15. Prijedlog Odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava za liječenje branitelja i članova njihovih obitelji – Županijska uprava za branitelje
16. Prijedlog Odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava za zdravstvenu zaštitu branitelja i članova njihovi obitelji – Županijska uprava za branitelje
17. Prijedlog Odluke o dodjeli ugovora za adaptaciju prostorija za smještaj policijske ispostave Turbe – Ministarstvo unutarnjih poslova
18. Suglasnost za potpisivanje Ugovora o sufinanciranju usluga smještaja i ishrane studenata sa područja Županija Središnja Bosna – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa
19. Suglasnost za pokretanje postupka za nabavu uredske opreme za potrebe Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa
20. Suglasnost za pokretanje postupka za nabavu informatičke opreme za potrebe Ministarstva gospodarstva – Ministarstvo gospodarstva
21. Suglasnost za pokretanje postupka za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izradu predzgradnih zidova u zgradi MUP-a – Ministarstvo unutarnjih poslova
22. Suglasnost za pokretanje postupka za izbor najpovoljnijeg ponuđača za adaptaciju mokrih čvorova u sjedištu MUP-a – Ministarstvo unutarnjih poslova
23. Suglasnost za popunu upražnjenog radnog mjesta u Kabinetu premijera Županije – Šef kabineta
24. Suglasnost za popunu upražnjenih radnih mjesta u Ministarstvu unutarnjih poslova – Ministarstvo unutarnjih poslova
25. Suglasnost za potpisivanje Sporazuma o poslovnoj i tehničkoj suradnji MUP-a i Internacionalnog univerziteta Travnik – Ministarstvo unutarnjih poslova
26. Suglasnost za potpisivanje Sporazuma za nabavu aplikacije za vođenje baze podataka za Kadrovsku službu MUP-a – Ministarstvo unutarnjih poslova
27. Suglasnost za dodatno educiranje i certificiranje internih auditora za uvođenje ISO standarda u rad tijela uprave – Ministarstvo gospodarstva
28. Suglasnost za potpisivanje vansudske nagodbe za naplatu štete na fiksnom radaru na lokaciji “Trnovača” – općina Gornji Vakuf – Ministarstvo unutarnjih poslova
29. Suglasnost za angažiranje odvjetnika u sporu po tužbi “Irački dug” – Agencija za privatizaciju
30. Zahtjev za prolongiranje roka vraćanja pozajmice po Ugovoru, broj: 01-14-97/13 od 8. 3. 2013. – Agencija za privatizaciju
31. Informacija o aktualnom statusu i zadnjim planovima na realizaciji projekta brze ceste “Lašva – Donji Vakuf” – Ministarstvo gospodarstva
32. Informacija o izradi Projekta “Izrada darinara i minimalnih vremena vožnje na cestama Županije Središnja Bosna” – Ministarstvo gospodarstva
33. Informacija o statusu sredstava namijenjenih za Program poticaja volontiranja mladih u 2013. godini (po zaključku Vlade) – Predsjednik Vlade
34. Informacija o troškovima poštanski usluga – Ministarstvo financija
35. Razrješenja i imenovanja
a) Zahtjev Halida Krnića za razrješenje dužnosti predsjednika QMS tima za uvođenje ISO standarda
b) Suglasnost na imenovanje vršitelja dužnosti direktora i izvršnih direktora u ŠGD Srednjobosanske šume / Šume Središnje Bosne, Donji Vakuf
c) Imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja i zamjenika ravnatelja Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Središnja Bosna
d) Rješenje o produženju mandata članovima Upravnog vijeća Zavoda za zdravstveno osiguranje Županija Središnja Bosna

Kvalitetna odjeća za vaše najmlađe

Samo najbolje za vaše najmilije

Odgovori