Sazvana 14.sjednica Vlade SBK za četvrtak 3.12.2015.godine sa početkom u 9 sati,

D N E V N I R E D

1. Zapisnik sa 5. vanredne i 13. redovne sjednice Vlade Kantona Središnja Bosna – sekretar Vlade Kantona

2. Program rada ministarstava za 2016. godinu:

a) Ministarstvo unutrašnjih poslova

Kvalitetna odjeća za vaše najmlađe

Samo najbolje za vaše najmilije

b) Ministarstvo financija

c) Ministarstvo pravosuđa i uprave

d) Ministarstvo privrede

e) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Kvalitetna odjeća za vaše najmlađe

Samo najbolje za vaše najmilije

f) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

g) Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

h) Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih odnosa

3. Program rada uprava, upravnih organizacija i službi za 2016. godinu:

a) Kantonalna uprava za pitanja boraca

b) Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

c) Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove

d) Kantonalni arhiv

e) Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno povijesnog naslijeđa

f) Program rada Kantonalne direkcije za ceste – Kantonalna direkcija za ceste

g) Služba za zajedničke poslove

h) Ured za zakonodavstvo

i) Stručna služba Vlade Kantona

j) Kabinet premijera Kantona

4. Financijski plan Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog

kantona za 2016. godinu – direktor Zavoda

a) Odluka o izvršenju Financijskoga plana

5. Financijski plan Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona za 2016. godinu – direktor Službe

a) Odluka o izvršenju Financijskoga plana

6. Financijski plan Agencije za privatizaciju u Srednjobosanskog kantona za 2016. godinu – direktor Agencije

a) Odluka o izvršenju Financijskoga plana

7. Financijski plan Kantonalne direkcije za puteve za 2016. godinu – direktor Direkcije

a) Odluka o izvršenju Financijskoga plana

8. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva privrede – Ministarstvo privrede

9. Izvještaj o izvršenju Budžeta Srednjobosanskog kantona za razdoblje 1. 1. do 30. 9. 2015. godine – Ministarstvo financija

10. Prijedlog odluke o utvrđivanju osnovice za plaću za studeni 2015. godine – Ministarstvo financija

11. Prijedlog odluke o godišnjem popisu sredstava i izvora sredstava kod korisnika budžeta Srednjobosanskog kantona na dan 31. 12. 2015. godine – Ministarstvo financija

12. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju projekata u vodoprivredi (regulacija korita rijeke Krušćice) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

13. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju projekata u vodoprivredi (izgradnja vodovoda Karaula) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

14. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za prijenos koncesije za vodoopskrbu naselja u općini Kreševo – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

15. Prijedlog odluke o prenamjeni sredstava za 2015. godinu doznačenih Hrvatskoj bolnici Dr. Fra Mato Nikolić, Nova Bila – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

16. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava za prijevoz učenika osnovnih škola u 2015. godini – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

17. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava po presudama Općinskoga suda Travnik – Kabinet premijera

18. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za geodetski premjer rudarskih radova za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina – Ministarstvo privrede

a) Suglasnost za zaključivanje ugovora

b) Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava

19. Prijedlog odluke o rashodovanju u prodaji motornoga vozila na korištenju u Ministarstvu pravosuđa i uprave – Ministarstvo pravosuđa i uprave

20. Prijedlog odluke o rashodovanju u prodaji motornoga vozila Općinskoga suda u Bugojnu – Ministarstvo pravosuđa i uprave

21. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti školama za popunu upražnjenih radnih mjesta – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

22. Suglasnost nižim potrošačkim jedinicama za zaključivanje ugovora o djelu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

23. Suglasnost Općinskome sudu u Bugojnu za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, portir – recepcionar – Ministarstvo pravosuđa i uprave

24. Očitovanje Vlade Kantona po zahtjevima pravosudnih institucija za isplatu naknada iz radnog odnosa – Ministarstvo pravosuđa i uprave

25. Suglasnost za plaćanje naknade članovima Komisije za polaganje ispita za profesionalnog vatrogasca i za protupožarnu zaštitu – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

26. Suglasnost za plaćanje naknade članovima Komisije za polaganje ispita za obuku i osposobljavanje građana za pravilno rukovanje oružjem – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

27. Suglasnost za nagodbu u vezi sporova na nekretninama u Crnoj Gori – Agencija za privatizaciju u Srednjobosanskom kantonu

28. Suglasnost za nabavu fiksnog telefona – Kabinet premijera

29. Informacija o očitovanjima po preporukama Ureda za reviziju – Ministarstvo financija

30. Zahtjev Europskog pokreta za sufinanciranje projekata na području Srednjobosanskog kantona – Kabinet premijera Katona

31. Zahtjev Općine Travnik za osiguranje pješačke staze Meljanac – Služba za zajedničke poslove

32. Razmatranje inicijative za izmjenu Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine – Ministarstvo financija

 

Odgovori