Služba za gospodarstvo općine Kiseljak organizirala je ovih dana još jednu, drugu u posljednjih desetak dana, javnu raspravu o inicijativi kiseljačke tvrtke “Sistem Frigo” za gradnjom mini hidro centrale na rijeci Fojnici.

Budući da investitor, poduzetnik Josip Pravdić, centralu planira graditi na samoj granici općina Kiseljak i Visoko, a koje pripadaju različitim Županijama, Srednjobosanskoj i Zeničko-Dobojskoj, eventualnu dozvolu za gradnju izdalo bi mjerodavno federalno ministarstvo. Kako je okupljenima na javnoj raspravi, mještanima naselja u kojemu se centrala planira graditi, kao i vijećnicima u Općinskom vijeću Kiseljak koji će se izjašnjavati po inicijativi investitora, pojasnio Slobodan Kovačina, građevinski inženjer, centrala bi bila protočnog tipa, jačine 1,5 megawata. Među prednostima njezine gradnje projektant Kovačina naveo je proizvodnju energije, sigurnost u opskrbi energijom, ali i otvaranje novih radnih mjesta, piše Artinfo.ba.

“Na radovima izgradnje centrale koji bi trajali oko godinu dana bilo bi angažirano oko 50-ak radnika. Kasnije bi na samoj centrali radile još barem dvije osobe”, pojašnjava Kovačina koji je inače projektirao jednu od prvih privatnih mini centrala u BiH, izgrađenu u Vitezu.

Usprkos uvjeravanjima struke da rijeka ne bi ugrozila okolna naselja niti negativno utjecala na okoliš, mještani naselja čije su kuće u blizini mjesta na kojemu se želi graditi centrala iskazali su dosta nepovjerenja u investiciju. Strahuju da bi im nakon gradnje centrale kuće i imanja plavila, a neki od njih u realizaciji investicije vrijedne šest milijuna maraka vide početak iseljavanja sa svojih ognjišta. Stav mještana trebao bi biti polazna osnova investitoru da krene u proces traženja koncesije i potrebnih dozvola za gradnju. Hoće li uvjeriti mještane da se slože s njegovim planovima, tek će se vidjeti. Raspravu pomno prati većina vijećnika u OV Kiseljak jer će se morati izjašnjavati o inicijativi investitora.

Praksa je pokazala da mini centrale koje se pokušavaju graditi bez odobrenja mještana nose brojne probleme, i investitorima i mještanima takvih područja, pa čak i onima koji su im izdali koncesije jer u konačnici oni plaćaju milijunske odštete jer su dozvolili projekt za koji nije bilo suglasnosti lokalne zajednice. A.P

 

Kvalitetna odjeća za vaše najmlađe

Samo najbolje za vaše najmilije

Odgovori