Stacionarni radari: M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA) i Vitez (kod Impregnacije), M-5.1 Kaonik-Kiseljak u naselju Kaćuni, Brnjaci M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik i M-16.2 Gornji Vakuf-Uskoplje u naselju Trnovača.

PS TRAVNIK

06:00 do 06:45 sati Kalibunar
08:00 do 09:00 sati Šešići
11:00 do 13:00 sati Nova Bila
15:00 do 17:00 sati Turbe
17:00 do 18:00 sati Dolac na Lašvi
20:00 do 21:00 sati Donje Putičevo
00:30 do 01:30 sati Kalibunar

PS BUGOJNO

09:00 do 10:30 sati Bugojno-Kupres, Poriče
11:00 do 12:30 sati ulice Terzići i Veterinarska
13:00 do 14:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Lug

Kvalitetna odjeća za vaše najmlađe

Samo najbolje za vaše najmilije

PS GORNJI VAKUF/ USKOPLJE

09:00 do 10:30 sati M-16.2 ulica Vrbaska (kod firme Paloč)
13:00 do 14:30 sati M-16.2 Pajić Polje

DONJI VAKUF

07:30 do 09:00 sati ulica 14.septembar
10:00 do 11:30 sati ulica 14.septembar

Kvalitetna odjeća za vaše najmlađe

Samo najbolje za vaše najmilije

PS BUSOVAČA

09:00 do 14:00 sati ulica 1.mart

PS VITEZ

07:00 do 15:00 sati M-5 Bila (Eurodom) i R-441 Počulica

Odgovori