Stacionarni radari:

M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA) i Vitez (kod Impregnacije), 
M-5.1 Kaonik-Kiseljak u naselju Kaćuni, Brnjaci 
M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik i 
M-16.2 Gornji Vakuf-Uskoplje u naselju Trnovača.

PS KISELJAK

09:00 do 12:00 sati Višnjica polje
13:00 do 15:00 sati Lepenica

PS KREŠEVO

Kvalitetna odjeća za vaše najmlađe

Samo najbolje za vaše najmilije

11:00 do 12:00 sati Rakova Noga, Tomići
13:00 do 14:00 sati Resnik
15:00 do 16:00 sati Polje, Paškina Kava

PS BUGOJNO

09:00 do 10:30 sati ulica Armije BiH (škola)
11:00 do 12:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Vrbanja
13:00 do 14:30 sati ulica Sultan Ahmeda (škola)

PS  GORNJI VAKUF/ USKOPLJE

Kvalitetna odjeća za vaše najmlađe

Samo najbolje za vaše najmilije

09:00 do 10:30 sati M-16.2 Ploča
13:30 do 15:00 sati lokalni put, Boljkovac

PS JAJCE

11:00 do 13:00 sati Bravnice

PS BUSOVAČA

09:00 do 14:00 sati ulice 1.mart i Tisovačka

PS VITEZ

06:00 do 14:00 sati M-5 Šantići, lok.cesta Kruščica

 

Odgovori