Stacionarni radari:
M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA) i Vitez (kod Impregnacije),
M-5.1 Kaonik-Kiseljak u naselju Kaćuni, Brnjaci
M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik i
M-16.2 Gornji Vakuf-Uskoplje u naselju Trnovača.

PS TRAVNIK

06:00 do 06:45 sati Turbe
09:00 do 10:00 sati ulica Šehida
11:00 do 14:00 sati Dolac na Lašvi
16:00 do 17:30 sati Kalibunar
19:00 do 20:30 sati Turbe
22:30 do 00:30 sati Nova Bila
01:00 do 02:00 sati Kalibunar

PS KISELJAK

08:30 do 11:00 sati Bilalovac
12:00 do 15:00 sati Brestovsko

Kvalitetna odjeća za vaše najmlađe

Samo najbolje za vaše najmilije

PS KREŠEVO

11:00 do 12:30 sati Polje
14:00 do 15:00 sati Alagići
15:00 do 16:30 sati Rakova Noga

PS BUGOJNO

10:00 do 11:30 sati ulica Sultan Ahmeda
12:00 do 13:30 sati Bugojno-N.Travnik, Rostovo
14:00 do 15:30 sati Bugojno-D.Vakuf, Čaušlije

Kvalitetna odjeća za vaše najmlađe

Samo najbolje za vaše najmilije

PS GORNJI VAKUF-USKOPLJE

09:00 do 10:30 sati M-16.2 ulica Vrbaska (kod firme Saraj-komerc)
13:00 do 14:30 sati M-16.2 Humac

PS JAJCE

10:00 do 13:00 sati Podmilačje

PS BUSOVAČA

09:00 do 14:00 sati Kaćuni, Polje i Lugovi

PS VITEZ

07:00 do 15:00 sati Divjak, M-5 Bila

Odgovori