Stacionarni radari: u Kalibunaru (kod BP INA), u Vitezu (kod Impregnacije), u Nević Polju, u Brnjacima i u Trnovači.

PS TRAVNIK

06:00 do 06:45 sati Vitovlje
10:00 do 12:00 sati Nova Bila
12:00 do 13:30 sati Han Bila-Mehurić
19:00 do 21:00 sati Kalibunar
22:30 do 00:00 sati Donje Putičevo
00:30 do 01:00 sati Turbe

PS DONJI VAKUF

07:30 do 09:00 sati ul.770 slbbr
11:00 do 12:30 sati Prusac

Kvalitetna odjeća za vaše najmlađe

Samo najbolje za vaše najmilije

PS BUGOJNO

09:00 do 10:30 sati ulica Slobode
11:00 do 12:30 sati Gračanica
13:00 do 14:30 sati ulica 307.M.Brigade

PS GORNJI VAKUF/ USKOPLJE

09:00 do 10:30 sati Dražev Dolac
13:30 do 15:00 sati ulica Vrbaska

Kvalitetna odjeća za vaše najmlađe

Samo najbolje za vaše najmilije

PS VITEZ

07:00 do 15:00 sati Divjak
07:00 do 15:00 sati R-441D.Dubravica

PS BUSOVAČA

10:00 do 15:00 sati Gavrine Kuće i Kaonik

Odgovori