Stacionarni radari: M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA) i Vitez (kod Impregnacije), M-5.1 Kaonik-Kiseljak u naselju Kaćuni, Brnjaci M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik i M-16.2 Gornji Vakuf-Uskoplje u naselju Trnovača.

PS TRAVNIK

06:00 do 06:45 sati Turbe
10:00 do 12:00 sati Mehurić
15:00 do 17:00 sati Dolac na Lašvi
20:00 do 21:00 sati Kalibunar
22:30 do 00:00 satiDonje Putićevo
00:30 do 02:00 sati Nova Bila

PS BUGOJNO

09:00 do 10:30 sati Bugojno-N.Travnik, Rostovo
11:00 do 12:30 sati Bugojno-G.Vakuf/Uskoplje, Vrbanja
13:00 do 14:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, naselje Podgaj

Kvalitetna odjeća za vaše najmlađe

Samo najbolje za vaše najmilije

PS GORNJI VAKUF-USKOPLJE

10:00 do 11:30 sati M-16.2 ulica Vrbaska
13:00 do 14:30 sati Dobrošin

PS DONJI VAKUF

08:30 do 10:00 sati Rujanci
11:00 do 12:30 sati Prusac

Kvalitetna odjeća za vaše najmlađe

Samo najbolje za vaše najmilije

PS BUSOVAČA

10:00 do 15:00 sati Gavrine kuće i Kaonik

PS VITEZ

06:00 do 14:00 sati R-441Donja Dubravica, ulica Stjepana Radića

HERCEGOVAČKO- NERETVANSKI KANTON

U gradu Mostaru instalirana dva stacionirana radarska sistema u ulici K.Tomislava i NGM, dok magistralne i regionalne puteve pokrivaju dva vozila sa ugrađenim video nadzorom i nadzorom brzine kretanja vozila.

PU MOSTAR

07:00 do 10:30 sati Gnojnice
11:30 do 15:30 sati Polog

Odgovori